Dự Án Đoàn

Dự Án Cho Năm 2012-2013

– $2,500.00 học bổng cho 5 Sinh Viên Thần Học tại Miền Bắc, mỗi người $500.00
– $2,500.00 học bổng cho 5 Sinh Viên Thần Học tại Miền Nam, mỗi người $500.00
– $10,000.00 tài trợ xây một Nhà Thờ tại Miền Bắc thuộc vùng sâu vùng xa.
– $10,000.00 tài trợ xây một Nhà Thờ tại Miền Nam thuộc vùng sâu vùng xa.
-Giúp Đoàn Thanh Niên Giáo Hạt $2,500.00

Ghi Chú: Mọi đóng góp cho việc điều hành của Đoàn Nam Giới hay cho dự án xin ghi:
Vietnamese Alliance Men (VAM); gửi về Thủ Quỹ Đoàn:

Mục Sư: Nguyễn Khắc Phước
14230 Acapulco Rd.
San Leandro, CA 94577.
Cell: (510) 388-3338.
revpeternguyen2013@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý vị!