Ban Chấp Hành Đoàn Nam Giới

Đoàn hiện nay có chín vùng trên nước Hoa Kỳ. Mỗi vùng có một Ủy Viên Vùng, là Nghị Viên của Ban Chấp Hành Đoàn. Riêng Vùng Nam California có hai Nghị Viên.

 

Pastor-Chinh

Mục Sư: Nguyễn Hoàng Chính (Đoàn Trưởng)
(2012-2016)
Đoàn-Trưởng Đoàn Nam Giới
9919 Sepulveda Blvd. #5
Mission Hills, CA 91345.
Cell: (818) 633-9838
revnguyenchinh@gmail.com

Pastor-Tuan

Mục Sư: Nguyển Hoàng Tuấn (Đoàn Phó)
(2014-2018)
Đoàn-Phó Đoàn Nam Giới
1783 W. Greenleaf Ave
Anaheim, CA 92801.
Cell: (310) 619-9162
tuanhoangnguyen@yahoo.com

Pastor-Thach

Mục Sư: Đoàn Ngọc Thạch (2012-2016) (Thư Ký)
Thư-Ký Đoàn Nam Giới
3869 S. Angler Dr.
Gilbert, AZ 85297.
Phone: (480) 820-1211
doanngocthach@yahoo.com

Pastor-Phuoc

Mục Sư: Nguyễn Khắc Phước (2014-2018) (Thủ Quỹ)
Thủ-Quỹ Đoàn Nam Giới
14230 Acapulco Rd.
San Leandro, CA 94577.
Cell: (510) 388-3338
revpeternguyen2013@gmail.com

Pastor-Quang

Mục Sư: Nguyễn Hồng Quang
Nghị Viên Vùng Tây Bắc (Washington)
1714 N. 204th Place
Shoreline, WA 98133.
Phone: (206) 854-1512
msquang36@hotmail.com

Pastor-Hung

Mục Sư: Huỳnh John Hùng
Nghị Viên Vùng Bắc California
4445 Stevenson Blvd. #14
Fremont, CA 94538.
Phone: (510) 565-5530
msjhung2004@yahoo.com

Pastor-Tuan

Mục Sư: Nguyễn Hoàng Tuấn
Nghị Viên Vùng Nam California
1783 W. Greenleaf Ave
Anaheim, CA 92801.
Cell: (310) 619-9162
tuanhoangnguyen@yahoo.com

Mr-Anh

Ông Đào Nam Anh
Nghị Viên Vùng Trung Tây (Minnesota)
1445 Shryer Ave West
Roseville, MN 55113.
Phone: (612) 876-1573
dao_nam@hotmail.com

Mr-Tho

CTVMV: Ông Lê Hoàn Thọ
Nghị Viên Vùng Trung Nam (Texas)
Cell: (832) 768-5267
lehoantho@yahoo.com

Pastor-Tan Phuoc

Mục Sư: Nguyễn Tấn Phước
Nghị Viên Vùng Đông Nam Thượng (Georgia)
1159 Reynolds Ct.
Morrow, GA 30260.
Cell: (404) 547-9136
msphuoctannguyen@hotmail.com

Pastor-Sy

Mục Sư Vương Quốc Sỹ
Nghị Viên Vùng Đông Bắc Hạ (Pennsylvania)
333 S. Enola
Enola, PA 17025.
Cell: (717) 576-8989
Home: (717) 564-4998
syqvuong@yahoo.com

Ông Đào Việt Tuấn
Nghi Viên Vùng Đông Bắc Thượng (Massachusetts)
Cell: (781) 856-4409
never4keep@yahoo.com

Pastor-Bon

Mục Sư: Trương Văn Bồn
Nghị Viên Vùng Đông Nam Hạ
(Florida)
8840 58th Lane North
Pinellas Park, FL 33782.
Cell: (727) 642-0550
msbontruong@juno.com