“Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.”

(1 Cô-rinh-tô 16:13-14)

Tiêu Chuẩn Giá Trị Của Đấng Christ

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ PlayStopNext»«Prev HIDE PLAYLIST...
Xem Tiếp

Trại Gia Đình 2016 Florida

Thưa quý vị, Như hằng năm Trại Gia đình được tổ chức vào thứ 7 và Chúa nhật nhân dịp Lễ Lao động, năm nay nhằm vào ngày 3 và 4 tháng 9, địa điểm vẫn chổ cũ Masterpiece Garden Lake Wells, Florida. Năm nay qui tụ trên 400 người ăn ở trọn 2 ngày. CT. sinh hoạt trại chia...
Xem Tiếp

Biệt Thánh Ca Có Lời

Xem Tiếp

Thánh Ca Truyền Thống

PlayStopNext»«Prev HIDE PLAYLIST X   Thánh Ca Tôn Vinh Đức Chúa...
Xem Tiếp

Bài Giảng Trên Núi

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ PlayStopNext»«Prev HIDE PLAYLIST...
Xem Tiếp

Chúa Ngự Tâm Hồn

  http://tinlanhdoannamgioi.org/main/wp-content/uploads/2016/08/Where-Jesus-Is.mp4   Đây là bài Thánh Ca quen thuộc, nhưng được nghe dưới hình thức hoà tấu. Chúa Ngự Tâm Hồn Where Jesus Is, ‘Tis...
Xem Tiếp

Hình Ảnh

Đoàn Nam Giới / Google...
Xem Tiếp

Biệt Thánh Ca

Xem Tiếp